Minecraft Server
Owner I Own this server
Status ONLINE
IP 185.148.145.65
Players /
Score 0.00
Favourites 0
Votes 0
Version
Uptime 93.89%
Last Ping 36 minutes ago
Country  Bulgaria
Tags FTB Hardcore PvP Raiding Survival
Minecraft Server
С??в??а ?азполага с Residence,PvP,Jobs и много д??ги не?а.С??в??а е нап?лно нов с нови не?а и много яки пос??ойки .?оже?е да влезе?е да си нап?ави?е к??а с п?ия?ели и да си я за?и?и?е за да немога да ви я ог?абя?.?кипа на GalaxyMC ви пожелава спокойна и п?ия?на иг?а!